onsdag

Sannhetens øyeblikk

-Kjære, har du fortalt til dine foreldre at jeg er medlem av Fremskrittspartiet?

-Nei, jeg har fortalt at du drikker, banner, er skilt og har vært narkoman. Noe mer enn det vil jeg ikke belaste foreldrene mine med.